O terapii – HAP

Co je to HAP?

Na jakém principu funguje?

Jak budeme pracovat?

Přesnější název je Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie, kterou vymyslel pan Andrej Dragomirecký. Je to alternativní způsob léčení a můžeme s její pomocí uzdravit různé druhy potíží, od fyzických problémů po psychické. Vyléčení spočívá ve vyhledání a následném zpracování traumat, týkajících se Vašich potíží, tak aby na Vás už dále nepůsobily. Velmi často se ukáže, že takové události se staly v některém z minulých životů a působí na Vás až do teď.

Jakým způsobem terapie pomáhá

Pokud přijmeme fakt, že za každou reakcí stojí prvotní akce, dá se říci, že se s její pomocí a principem dá léčit vše. Všude tam, kde cítíme fyzickou, či psychickou bolest, tam můžeme použít tuto terapii.
Pomáhá od různých fobií, bolestí, potíží psychických i fyzických, různých závislostí, vztahových záležitostí. A také traumat, jako je ztráta dítěte, včetně potratů, úmrtí blízkých. V podstatě cokoliv, co Vás trápí.
Všechny naše současné potíže, ať už psychické či fyzické, vznikají tak, že v situaci, pro nás tehdy ohrožující, nebo nám nepříjemné, jsme neměli dostatek informací, díky zůženému vědomí a vzniklo trauma. Terapie právě postupnými průchody to vědomí rozšiřuje a tím se dostávají informace do vědomí a tím k pochopení. Ty informace, které utvoří tu událost celistvou, tam jsou, ale díky tomu zúženému vědomí, (protože chcete přežít, nic jiného Vás v tu chvíli nezajímá), o nich nevíte.

Máte na výběr – buď si trauma znovu odžijete, a to třeba i dlouhodobě, nebo ho zpracujete, aby na Vás už nepůsobilo a tudíž se ani nevracelo. Co je lepší,,, pár hodin v křesle se mnou, nebo to odžívat i několik let během života???
Princip HAP je tedy univerzální na všechny oblasti v životě.

O terapii (HAP) trochu jinak

HAP, tato terapie je založená na principu asociace. Celá naše paměť takto funguje.
„Půjdete s kamarádem okolo stolu a na něm stojí SKLENICE s vodou, Vám se vybaví událost, jak jste v dětství u babičky pili vodu ze studánky, jak Vás ta voda v té SKLENICI od ní perfektně ochladila a jak byla chutná. Váš kamarád si vybaví u té samé sklenice, kterou vidí taky, jak měl žízeň a vypil jakousi vodu, po které měl průjem a nemusí mu být dobře.“ Ta asociace je ta sklenice s vodou… Často si ale neuvědomujeme, že někde někdy proběhla nějaká restimulace- připomenutí jako je výše popsané a najednou máme nějaké potíže…

Jak budeme pracovat? Příklad

Papír potíží – Možná po Vás budu chtít už v telefonu, aby jste si na sezení připravili (pouze v bodech) „papír potíží“. Dělám to v případě a je to velmi častý, kdy těch problémů v životě máte vícero a je potřeba se rozhodnout, který ten problém budeme řešit. Někdy se to k sobě i jaksi sveze, jakoby opisujete jeden problém ze všech stran. Je to v pořádku…. Jak to píšete, tak jdete do sebe a o tom to je. Není vůbec vyjímečný, když ty problémy se nabalují…

Nicméně tady víme, že chceme řešit strach z řízení auta. Chvilku si o tom budeme povídat, tak abych se o Vás něco dozvěděla. Jestli jste zažili nějakou autonehodu atd. Tahle terapie není tak docela o povídání, tak se vyptávám na důležité momenty ve Vašem životě, probereme i Vaše případné obavy a můžeme začít. Po celou dobu sezení budete mít zavřené oči a já Vás povedu speciálními pokyny po událostech. Důležité je, aby jste události procházeli v těle a přítomném čase, protože ty pocity, kterých my se chceme zbavit jsou právě v tom těle. Pokud budete procházet mimo tělo, to znamená, že se uvidíte, tak celý sezení bude buď neefektivní, nebo zbytečně zdlouhavý. Samozřejmě Vás vedu, takže ode mne uslyšíte „jdete do těla“ Zákonitě když jste v těle, tak mluvíte i v přítomném čase. V tu chvíli se to i dále odvíjí a nabalují se na to další podstatné detaily, pro ucelení toho příběhu.

Jak budeme postupovat v tomto případě? Povedu Vás na události, kde cítíte ty pocity strachu z řízení auta, kde bude ten pocit sevřené hrudi. Tuto událost projdeme jednou, dvakrát, jen proto, aby se objevili zase ty pocity strachu a jdeme dále do další situace ve Vašem životě, kde zase cítíte sevřenou hruď při řízení auta, až dojdeme do události, kde se opravdu něco stalo. To znamená, že tam je ZDROJ BOLESTI, např. opravdu autonehoda, ať už jste byli svědkem, nebo aktérem, nebo spolujezdcem a právě taková událost ,může být už za hranicí současného zrození, odtud pochází Váš strach z řízení auta. Tuto událost budeme procházet opakovaně, až do úplného vymizení všech pocitů, jak fyzických, tak i psychických. Samozřejmě Vás neustále poslouchám a pozoruji, až Vaši úlevu musím vidět i já.

Je běžné, že ty nepříjemné pocity mizí, až po více průchodech. První průchody bývají o tom, že se ukazují nové detaily, které se staly, ale nebyly ve vědomí. Platí to i o událostech, které si pamatujete, např. úmrtí někoho v rodině, nebo úrazu s současným životě. Většinou až další průchody mají ulevující proces. Je to individuální podle toho, jak se komu vybavuje a jak dochází k abreakci. Můžete vnímat i pocit, že si to vymýšlíte, že tam není takový ten viditelný důkaz. Je to všechno na bázi intuice a je dobré se nechat klidně unést a s klidně si „vymýšlet“ Prostě to přijmout, že to je pohádka. Čím více budete přemýšlet zda, to je pravda, nebo ne, tím méně se Vám bude vybavovat. Důležité je na tom to procházení v těle a přítomném čase. To je ta práce potřebná, aby terapie fungovala, tak jak má. To jestli si opravdu vymýšlíte, nechte na mne. Má to svá specifika a já to když tak poznám. Událost nestačí projít pouze dvakrát, třikrát, že už víme co se tam stalo, je potřeba to procházet tak dlouho, dokud Vám nebude dobře. Až v tu chvíli sezení ukončíme, nebo půjdeme do další události bude-li to potřeba.

Pro úspěšnost sezení je potřeba chtít se nechat vést a chtít daný problém vyřešit, tzn. procházet událost. Obavy z toho, že to s Vámi nepůjde, nemějte,,,nevíme to Vy ani já, dokud to nezkusíme.