Průběh sezení, léky, počet sezení, Abreakce,

Jak sezení probíhá ?
Na sezení není potřeba nějaké velké přípravy, ale bylo by dobré, kdyby jste přišli odpočatí, ne například po flámu, nebo zcela unavení. Je dobré domlouvat termíny, tak aby jste měli dostatek času na sebe, nemuseli někam spěchat, netlačil Vás čas. Důležité je, pro Vás i pro mne, abychom celou tu událost zpracovali, tak jak je potřeba, to znamená – bez žádných špatných pocitů z té události. A to někdy trvá déle… Alespoň tři hodiny před tím, než ke mně přijdete, nepijte kávu a bez prášků. O tom, že berete nějaké léky stabilně, mne prosím informujte předem už v telefonu, když si domlouváte termín.
Pokud ke mně přicházíte poprvé, sepíši s Vámi speciálně vypracovaný dotazník, který mi o Vás napoví další důležité informace a krátce si popovídáme.
Při sezení budete sedět se zavřenýma očima a povedu Vás specifickými pokyny, který nás dovedou k událostem, které zpracujeme opakovanými průchody. Sezení obvykle trvá tři hodiny. Jestli bude potřeba více sezení, Vám teď nemohu říci. Záleží to na více faktorech. Každý člověk je originální a i množství událostí spojené s potíži je individuální.
Při terapii neztrácíte kontrolu sami nad sebou a nikdy nejste bezmocní, nebo „mimo“. Jste v bdělém stavu, asi jako když jste začteni do dobré knihy. Je zde ponechána svoboda jednání. Není tu žádná manipulace ani sugesce. Po sezení si pamatujete celý průběh sezení i s detaily. Některé z Vás možná napadne otz. Co když v minulé životy nevěřím? Nevadí, tato terapie není postavena na základě víry, funguje i tak. Nebývá výjimkou, když mi lidé říkají: „Já tomu nevěřím.“ Vždycky odpovídám: „Budeme si povídat pohádky, které léčí.“ Většinou ti, kteří přicházejí opakovaně, pak tyto pocity už nemají a vidí hodně dalších souvislostí se současným životem. Jestli je něco potřeba, tak je to chtít na sobě aktivně pracovat…

Co dělají léky na bolest, psychiku nebo drogy při terapii?

Pokud se Vás to týká, tak záleží na míře léků a délce doby brání těch léků. Léky a drogy způsobují utlumení až vymizení pocitů, který jsou v terapii žádaný, protože nás vedou k příčinám. Léky nabourávají psychiku, cítění, ovlivňují „realitu“ a je potřeba i tělo vyčistit od těchto jevů. Toto je individuální a je potřeba o tom mluvit se mnou předem. V případě, kdy vidím, že spolupráce není možná, doporučuji pracovat právě přes médium, který je čistý a tím pádem se dá přes dotyčného pracovat. V ideálním případě z důvodu finančních je, když je to někdo Váš blízký, přítel, kamarád/ka, rodina. Kdokoliv kdo to pro Vás udělá.:-) Není vůbec důležitý, zda tomu věří nebo ne… Důležité je, zda Vám chce pomoci. O tomto tématu dále v kapitole „Terapie přes médium“.

Kolik je potřeba sezení k vymizení potíží?

To je také individuální. Někomu stačí jedno sezení, ale z pravidla je to většinou více sezení. Většinou je regrese až ta poslední možnost, když všechno selhalo a nebo, když už je to tak neúnosný, že začnete něco dělat. Záleží to na množství událostí, které jsou spojené s potíži ve Vaší minulosti. Po každém sezení se aspoň trochu uleví, někdy více někdy méně, ale aby se to nevracelo, je potřeba zpracovat veškeré události. Stává se, že potíže jsou jakoby jiný. Týká se to pořád toho samého problému, ale změní se jakoby náhled. To je hodně u vztahů. Něco opravdu opadne, ale uvidíte, že ještě to není ono a řešíme dále. Vztahy jako takový jsou, vždycky na dýl a je to logické, je tam hodně inkarnací a protože jsou traumatické a nasbíralo se to, tak to všechno dneska působí.
I přesto, že regrese je úžasný prostředek k vývoji na sobě a odbourávaní potíží, tak si nelze myslet, že všechno se dá najednou smáznout během jednoho sezení. Ty problémy už nějakou dobu trvají, třeba i několik životů a to odpovídá i té práci na sobě a trpělivosti….

Zívání, krkání a různé tělesné jevy během sezení – tzv. abreakce

Toto jsou jevy, které některým z Vás mohou být nepříjemné, ale při terapii jsou žádané. Znamená to, že sezení se daří a tělo se uvolňuje z bloků a traumat. Při sezení zívá většina lidí a ti, kteří poprvé nemají tyto jevy, se rozzívájí později. Zpravidla se rozzívají časem všichni. Čím více máte zpracovaných traumat, tím více se zívání objevuje a zpracovávání událostí je rychlejší. To je další faktor, proč některým jde terapie rychleji a jiným pomaleji. Je to, jako když loupete cibuli. Postupně ze sebe sundaváte nabalená traumata, za celou svoji existenci v různých vtěleních, až zůstane Vaše čistá podstata. Takové to rčení, že je neslušnost zívat během hovoru s někým, je možné, ale důležitější je spíše to, že Vám tím tématem dotyčný pouze restimuluje – připomíná nějaké události ve Vaší minulosti a Vám se uvolňují. Takže zívejte, ať je Vám co nejlépe.