O terapii – HAP

Co je to HAP?
Na jakém principu funguje? Jak budeme pracovat? Abreakce, léky, počet sezení.

Přesnější název je Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie, kterou vymyslel pan Andrej Dragomirecký.

Je to alternativní způsob léčení a můžeme s její pomocí uzdravit různé druhy potíží, od fyzických problémů po psychické. Vyléčení spočívá ve vyhledání a následném zpracování traumat, týkajících se Vašich potíží, tak aby na Vás už dále nepůsobily. Velmi často se ukáže, že takové události se staly v některém z minulých životů a působí na Vás až do teď.

Jakým způsobem terapie pomáhá

Pokud přijmeme fakt, že za každou reakcí stojí prvotní akce, dá se říci, že se s její pomocí a principem dá léčit vše. Všude tam, kde cítíme fyzickou, či psychickou bolest, tam můžeme použít tuto terapii.
Pomáhá od různých fobií, bolestí, potíží psychických i fyzických, různých závislostí, vztahových záležitostí. A také traumat jako je ztráta dítěte, včetně potratů, úmrtí blízkých. V podstatě cokoliv, co Vás trápí.
Všechny naše současné potíže, ať už psychické či fyzické, vznikají tak, že v situaci, pro nás tehdy ohrožující, nebo nám nepříjemné, jsme neměli dostatek informací, díky zůženému vědomí a vzniklo trauma. Terapie právě postupnými průchody to vědomí rozšiřuje a tím se dostávají informace do vědomí a tím k pochopení. Ty informace, které utvoří tu událost celistvou, tam jsou, ale díky tomu zúženému vědomí, (protože chcete přežít, nic jiného vás v tu chvíli nezajímá), o nich nevíte.

Máte na výběr – buď si trauma znovu odžijete, a to třeba i dlouhodobě, nebo ho zpracujete, aby na Vás už nepůsobilo a tudíž se ani nevracelo. Co je lepší,,, pár hodin v křesle se mnou, nebo to odžívat i několik let během života???

Princip HAP je tedy univerzální na všechny oblasti v životě. Sezení obvykle trvá cca tři hodiny. Jestli bude potřeba více sezení, Vám teď nemohu říci. Záleží to na více faktorech. Každý člověk je originální a i množství událostí spojené s potíži je individuální. Po prvním sezení budeme vědět více.

O terapii (HAP) trochu jinak

HAP, tato terapie je založená na principu asociace. Celá naše paměť takto funguje.
„Půjdete s kamarádem okolo stolu a na něm stojí SKLENICE s vodou, Vám se vybaví událost, jak jste v dětství u babičky pili vodu ze studánky, jak Vás ta voda v té SKLENICI od ní perfektně ochladila a jak byla chutná. Váš kamarád si vybaví u té samé sklenice, kterou vidí taky, jak měl žízeň a vypil jakousi vodu, po které měl průjem a nemusí mu být dobře.“ Ta asociace je ta sklenice s vodou… Často si ale neuvědomujeme, že někde někdy proběhla nějaká restimulace- připomenutí jako je výše popsané a najednou máme nějaké potíže…

Jak budeme pracovat? Příklad

Na sezení není potřeba nějaké velké přípravy, ale bylo by dobré, kdyby jste přišli odpočatí, ne například po flámu, nebo zcela unavení. Je dobré domlouvat termíny, tak aby jste měli dostatek času na sebe, nemuseli někam spěchat, netlačil Vás čas. Důležité je, pro Vás i pro mne, abychom celou tu událost zpracovali, tak jak je potřeba, to znamená – bez žádných špatných pocitů z té události. A to někdy trvá déle… Alespoň tři hodiny před tím, než ke mně přijdete, nepijte kávu a pokud možno bez prášků. O tom, že berete nějaké léky stabilně, mne prosím informujte předem už v telefonu, když si domlouváte termín.

Papír potíží – Možná po Vás budu chtít už v telefonu, aby jste si na sezení připravili (pouze v bodech) „papír potíží“.  Dělám to v případě a je to velmi častý, kdy těch problémů v životě máte vícero a je potřeba se rozhodnout, který ten problém budeme řešit. Někdy se to k sobě i jaksi sveze, jakoby opisujete jeden problém ze všech stran. Je to v pořádku…. Jak to píšete, tak jdete do sebe a o tom to je. Není vůbec vyjímečný, když ty problémy se nabalují… Ten papír vemte na to sezení a budeme mluvit o jednotlivých bodech.

Rozhodli jsme se, že chceme řešit strach z řízení auta. Chvilku si o tom budeme povídat, tak abych se o Vás něco dozvěděla. Jestli jste zažili nějakou autonehodu atd. Tahle terapie není tak docela o povídání, tak se vyptávám na důležité momenty ve Vašem životě, probereme i Vaše případné obavy a můžeme začít.  Po celou dobu sezení budete mít zavřené oči a já Vás povedu speciálními pokyny po událostech. Důležité je, aby jste události procházeli v těle a přítomném čase, protože ty pocity, kterých my se chceme zbavit, jsou právě v tom těle. Pokud budete procházet mimo tělo, to znamená, že se uvidíte, tak celý sezení bude buď neefektivní, nebo zbytečně zdlouhavý. Samozřejmě Vás vedu, takže ode mne uslyšíte „jdete do těla“ Zákonitě když jste v těle, tak mluvíte i v přítomném čase. V tu chvíli se to i dále odvíjí a nabalují se na to další podstatné detaily, pro ucelení děje příběhu.

Jak budeme postupovat v tomto případě? Povedu Vás na události, kde cítíte ty pocity strachu z řízení auta,  kde bude ten pocit sevřené hrudi. Tuto událost projdeme jednou, dvakrát, jen proto, aby se objevili zase ty pocity strachu a jdeme dále do další situace ve Vašem životě, kde zase cítíte sevřenou hruď při řízení auta, až dojdeme do události, kde se opravdu něco stalo. To znamená, že tam je ZDROJ BOLESTI, např. opravdu autonehoda, ať už jste byli svědkem, nebo aktérem, nebo spolujezdcem a právě taková událost, může být už za hranicí současného zrození, odtud pochází Váš strach z řízení auta. Tuto událost budeme procházet opakovaně, až do úplného vymizení všech pocitů, jak fyzických, tak i psychických. Samozřejmě Vás neustále poslouchám a pozoruji, až Vaši úlevu musím vidět i já. Nemusíte se bát, že byste to neustáli, i to je důvod, proč tolik průchodů. Vše se vybavuje postupně. Nebojte se ani toho, že byste byli nějak mimo svoji kontrolu. Je Vám ponechána svobodná volba a vše si budete pamatovat, akorát to bude po skončení sezení takové „cizí“. A to je účel terapie.

Je běžné, že ty nepříjemné pocity mizí, až po více průchodech. První průchody bývají o tom, že se ukazují nové detaily, které se staly, ale nebyly ve vědomí. Platí to i o událostech, které si pamatujete, např. úmrtí někoho v rodině, nebo úrazu s současným životě. Většinou, až další průchody mají ulevující proces. Je to individuální podle toho, jak se komu vybavuje a jak dochází k abreakci. Můžete vnímat i pocit, že si to vymýšlíte, že tam není takový ten viditelný důkaz. Je to všechno na bázi intuice a je dobré se nechat klidně unést a s klidně si „vymýšlet“ Prostě to přijmout, že to je pohádka. Čím více budete přemýšlet zda, to je pravda, nebo ne, tím méně se Vám bude vybavovat. Důležité je na tom to procházení v těle a přítomném čase. To je ta práce potřebná, aby terapie fungovala, tak jak má.  To jestli si opravdu vymýšlíte, nechte na mne. Má to svá specifika a já to kdyžtak poznám. Událost nestačí projít pouze dvakrát, třikrát, že už víme co se tam stalo, je potřeba to procházet tak dlouho, dokud Vám nebude dobře. Až v tu chvíli sezení ukončíme. Podle potřeby, nebo času, půjdeme do další události.

Pro úspěšnost sezení je potřeba chtít se nechat vést a chtít ten daný problém vyřešit, tzn. procházet událost. Obavy z toho, že to s Vámi nepůjde, nemějte,,,nevíte to vy ani já, dokud to nezkusíme.

Zívání, krkání a různé tělesné jevy během sezení – tzv. abreakce

Toto jsou jevy, které některým z Vás mohou být nepříjemné, ale při terapii jsou žádané. Znamená to, že sezení se daří a tělo se uvolňuje z bloků a traumat. Při sezení zívá většina lidí a ti, kteří poprvé nemají tyto jevy, se rozzívájí později. Zpravidla se rozzívají časem všichni. Čím více máte zpracovaných traumat, tím více se zívání objevuje a zpracovávání událostí je rychlejší. To je další faktor, proč některým jde terapie rychleji a jiným pomaleji. Je to, jako když loupete cibuli. Postupně ze sebe sundaváte nabalená traumata, za celou svoji existenci v různých vtěleních, až zůstane Vaše čistá podstata. Takové to rčení, že je neslušnost zívat během hovoru s někým, je možné, ale důležitější je spíše to, že Vám tím tématem dotyčný pouze restimuluje – připomíná nějaké události ve Vaší minulosti a Vám se uvolňují. Takže zívejte, ať je Vám co nejlépe.

Kolik je potřeba sezení k vymizení potíží?

To je také individuální. Někomu stačí jedno sezení, ale z pravidla je to většinou více sezení. Většinou je regrese až ta poslední možnost, když všechno selhalo a nebo, když už je to tak neúnosný, že začnete něco dělat. Záleží to na množství událostí, které jsou spojené s potíži ve Vaší minulosti. Po každém sezení se aspoň trochu uleví, někdy více někdy méně, ale aby se to nevracelo, je potřeba zpracovat veškeré události. Stává se, že potíže jsou jakoby jiný. Týká se to pořád toho samého problému, ale změní se jakoby náhled. To je hodně u vztahů. Něco opravdu opadne, ale uvidíte, že ještě to není ono a řešíme dále. Vztahy jako takový jsou, vždycky na dýl a je to logické, je tam hodně inkarnací a protože jsou traumatické a nasbíralo se to, tak to všechno dneska působí.
I přesto, že regrese je úžasný prostředek k vývoji na sobě a odbourávaní potíží, tak si nelze myslet, že všechno se dá najednou smáznout během jednoho sezení. Ty problémy už nějakou dobu trvají, třeba i několik životů a to odpovídá i té práci na sobě a trpělivosti….

Co dělají léky na bolest, na spaní, psychiku nebo drogy při terapii?

Pokud se Vás to týká, tak záleží na míře léků a délce doby brání těch léků. Léky a drogy způsobují utlumení až vymizení pocitů, který jsou v terapii žádaný, protože nás vedou k příčinám. Léky nabourávají psychiku, cítění, ovlivňují „realitu“ a je potřeba i tělo vyčistit od těchto jevů. Toto je individuální a je potřeba o tom mluvit se mnou předem. V případě, kdy vidím, že spolupráce není možná, doporučuji pracovat právě přes médium, který je čistý a tím pádem se dá přes dotyčného pracovat. V ideálním případě z důvodu finančních je, když je to někdo Váš blízký, přítel, kamarád/ka, rodina. Kdokoliv kdo to pro Vás udělá.:-) Není vůbec důležitý, zda tomu věří nebo ne… Důležité je, zda Vám chce pomoci a je tak nějak v pořádku. O tomto tématu dále v kapitole „Terapie přes médium“.