Archiv pro rubriku: Nezařazené

Návod k použití života

 
(Trocha humoru )
 • §1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.
 • §2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
 • §3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
 • §4) Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
 • §5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
 • §6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)
 • §7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
 • §8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
 • §9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
 • §10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
 • §11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!
 • Užitečné pokyny a tipy:
 • Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
 • Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
 • Nemusíte se řídit chybami ostatních.
 • Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
 • Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
 • Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
 • Čas je iluze!
 • Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci. Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
 • Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
 • Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
 • Násilí nikdy nevede k řešení.
 • Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
 • Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
 • Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
 • Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
 • Můžete podat žádost o odpuštění.
 • Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
 • Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam. Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
 • Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
 • Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
 • Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit. Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle.
 • Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
 • Snažit se opisovat nemá smysl!
 • Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
 • Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží ke zmatení.
 • Nejde o to být první.
 • Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.
 • Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
 • Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

(Jo Conrad, 15.3.2002)

ZÁNĚTY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Můžete mi prosím pomoci, ohledně močového měchýře? Bez antibiotik se neobejdu.
Regrese:
Je to čtrnáct dní zpět, jsem v práci, mám bolesti, sedím v křesle a kolegyně na mne spustí, že vůbec nemarodí, mám vztek na srdci a jde do břicha. Bolí mne břicho, přichází kolega, ptá se mne na bolesti. Říkám mu, že mne bolí, odcházím k doktorovy, ten mne posílá na nějaké vyšetření, já ho nechci podniknout, já chci antibiotika, nechce mi je už dát, nakonec mi je dá, jdu domů a ležím.
(V dalších průchodech)
Bolí mne břicho víc a víc, sedím v práci, kolegyně mne štve, vůbec mne nechápe, přichází kolega, ptá se mne na břicho, říkám že mne bolí a že půjdu k doktorovi. Jdu k doktorovi nechce mi už dát antibiotika, musím na nějaké vyšetření, nechci na něj jít. Dostávám nakonec antibiotika a jdu domů. Ležím a je mi smutno, bolí mne břicho.- Začalo mne bolet i tady na sezení.
(existuje starší událost s těmito bolestmi v břiše?) Ano,
(kdy to bylo?) 1865 n.l.
Stojím na kraji lesa, někdo se ke mně žene, mlátí mne, kope mne, nemůžu dál. Ležím tam, nabírají mne na vůz, vezou mne někam, jsem v nějaký stodole, je tu tma, je nás tu víc, nemůžu dál, nemůžu dál. Utíkám z té stodoly, rozhodnu se utéct, mám hlad, jsem celá špinavá, bolí mne břicho, utíkám na louku, jsem na louce v květinách, vidím anděla, jdu s ním.
(při dalších průchodech se objevili další podrobnosti.)
Mlátí mne, kopou mne do břicha, bolí mne břicho. Začíná mi to být jedno. Berou mne na ten vůz, mám trochu strach, vezou mne do stodoly, ležím v blátě, je nás tam víc, všichni máme hlad. Rozhodnu se utéct, utíkám, jsem na louce, padla jsem únavou, teď jsem nad svým tělem asi jsem umřela. Ano umřela jsem, jde k mne anděl a bere mne nahoru. Cítím se tam dobře, v bezpečí, nic mne tam nebolí.
Mlátí mne, už mne to ani nebolí, asi se to mělo stát, nevadí mi to, odváží mne do stodoly, ležím tam v blátě, nic mi tam nevadí, utíkám na louku, jsem nahoře s andělem.
Po regresi: (jak se cítíte?)
Mám chuť se smát, mám radost ze života. Břicho mne nebolí. Děkuji.
Klientky jsem se pak po čase ptala, jak se jí daří a byla veselá a děkovala. Přišlo ji neuvěřitelný, že to viděla a do teď nemá bolesti. Někdy to opravdu stačí.