Ceník

  • Regresní terapie  a odvádění duší   1h – 600,- Kč  

Jedno sezení se cenově může pohybovat maximálně do částky 2400,- Kč (4h), přesto že bude potřeba pracovat déle.

  • Terapie Vašeho zvířete 1h – 600,-

Terapie přes médium a na dálku se cenově pohybuje, dle rozsahu práce a individuálních potřeb, domluvených před samotnou terapií. V takovém případě, se cena navyšuje z důvodu zaplacení času mých kolegů. Při terapii, kdy médium je Váš blízký či přítel, je cena stejná jako při osobním sezením. Tedy 600,- Kč za 1 hod.