KONSTELAČNÍ CELODENNÍ SEMINÁŘ

Zažili byste rádi konstelace za účasti lidí a viděli svoje potíže z odstupu? Konstelace nabízí „nezúčastněný“ pohled na věc a přitom tolik umí změnit.

Jako konstelář kladu důraz na odeznění pocitů v konstelaci a pochopení souvislostí. Celá konstelace končí, až všichni členové zapojení do děje cítí mezi sebou soulad.

Pokud vaše problémy vznikly v minulých životech, vedu konstelaci i tam.

Každá konstelace je individuální, ale bývá zvykem, že ti co se sejdou v ten den na semináři, mívají něco společného. Tento jev pomáhá i vám, kteří nechcete stavět konstelaci pro sebe, ale jste účastni v nějaké roli pro někoho jiného.

Vzhledem k mojí důslednosti vedení je omezený počet účastníků a ne vždy si všichni konstelací postaví. Nelze nikdy odhadnout dopředu, jak konstelace bude dlouho trvat.

Sebou si vemte podle potřeby jídlo a pití. Doporučuji pohodlné oblečení a přezuvky.

V čajovně je možné domluvit čaj i kávu. Počítejte prosím s účastí na semináři celý den.

Objednání se na konstelace prosím u mně předem telefonicky.

Cena: Účast na konstelacích 700,- Kč.

Stavění vlastní konstelace + 800,- Kč. (dohromady 1500,- Kč.)

Konstelace se konají v čajovně „Pod Stolem“

adresa : Velké nám. 44, Strakonice I, 386 01 Strakonice.

Od 9:45 hod – 19:00 hod. – s pauzou na oběd.

(aktuální termín konstelací, nejdete v kontaktu)