O terapii – Jak budeme pracovat?

Co je to HAP?

Na jakém principu funguje?

Jak budeme pracovat?

Přesnější název je Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie, kterou vymyslel pan Andrej Dragomirecký. Je to alternativní způsob léčení a můžeme s její pomocí uzdravit různé druhy potíží, od fyzických problémů po psychické. Vyléčení spočívá ve vyhledání a následném zpracování traumat, týkajících se Vašich potíží, tak aby na Vás už dále nepůsobily. Velmi často se ukáže, že taková traumata se stala v některém z minulých životů a působí na Vás, až do teď.

HAP, tato terapie, není hypnóza a ponechává svobodu rozhodování a neztrácíte kontrolu sami nad sebou. Jste v bdělém stavu.

HAP, pracuje na principu ASOCIACE. Celá naše paměť takto funguje.
„Půjdete s kamarádem okolo stolu a na něm stojí SKLENICE s vodou, Vám se vybaví událost, jak jste v dětství u babičky pili vodu ze studánky, jak Vás ta voda v té SKLENICI od ní perfektně ochladila a jak byla chutná. Váš kamarád si vybaví u té samé sklenice, kterou vidí, jak měl žízeň a vypil jakousi vodu, po které měl průjem a nemusí mu být dobře.“ Ta asociace je ta sklenice s vodou… Často si ale neuvědomujeme, že někde, někdy proběhla nějaká restimulace- připomenutí jako je výše popsané a najednou máme nějaké potíže…

My terapeuti HAP, si nemyslíme, že paměť jako taková je uložená ve fyzickém mozku. Vycházíme z předpokladu, že máme ducha, který se reinkarnuje, do různých fyzických těl, aby se učil, vyvíjel a ten si pamatuje všechno. Pamatuje si vše od svého vzniku. Tohoto ducha máme všichni, i zvířata a fyzické tělo je jako skafandr, aby mohl v tomto světě dobře fungovat. Ti co svůj skafandr odložili, protože z nějakého důvodu umřeli, těm dneska říkáme přivtělené duše.

Jakým způsobem terapie pomáhá

Pokud přijmeme zákon příčiny a následku, (karma), dá se říci, že se s její pomocí a principem dá léčit vše. Všude tam, kde cítíme fyzickou, či psychickou bolest, tam můžeme použít tuto terapii.
Pomáhá od různých fobií, bolestí, potíží psychických i fyzických, různých závislostí, vztahových záležitostí. A také traumat, jako je ztráta dítěte, včetně potratů, úmrtí blízkých. V podstatě cokoliv, co Vás trápí.
Všechny naše současné potíže, ať už psychické či fyzické, vznikají tak, že v situaci, pro nás tehdy ohrožující, (třeba v minulém životě), jsme neměli dostatek informací, díky zůženému vědomí a vzniklo trauma. Stav zůženého vědomí vzniká při pocitu ohrožení,  když naše pozornost se upírá pouze na přežití. Představte si to jako řidič auta, jedete velkou rychlostí a Vaše soustředění je maximálně staženo jen na jízdu, tak aby jste „přežili“. Aby se Vám, ani autu nic nestalo. Při jízdě nebudete vnímat, jaký pták proletěl okolo Vás, nebudete vnímat, že vedle, na louce, se prochází lidé na procházce. Tyto informace tam jsou, i když jim nedáváte pozornost. Při terapii, se opakovanými průchody rozšiřuje vědomí a tím se dostávají informace do vědomí, (tady a teď), k pochopení. Při sezení je důležité, aby jste chápali souvislosti, mezi současnými potíži a událostí, na které pracujeme. Jde o to, aby jste z toho poučili, že některé záležitosti byli špatně vyřešeny a je lepší je dělat jinak. Regrese je vlastně takový nástroj, aby jste se mohli učit „kratší“ dobu a Vaše zádrhely v životě nebyly tak masivní.

Jak budeme pracovat?

Papír potíží – Možná po Vás budu chtít už v telefonu, aby jste si na sezení připravili, (pouze v bodech) „papír potíží“. Dělám to v případě a je to velmi častý, kdy těch problémů v životě máte vícero a je potřeba se rozhodnout, který problém budeme řešit. Na prvním sezení je dobré začít tím nejhlubším a nejcitelnějším problémem, ve Vašem životě. Stává se někdy, že se problémy propojí, ale protože to nemohu zaručit, tak je dobré najít ten, kterým začneme.

Chvilku si o tom budeme povídat, tak abych se o Vás něco dozvěděla.  Tahle terapie není tak docela o povídání, tak se vyptávám na důležité momenty ve Vašem životě, probereme i Vaše případné obavy. Nejpodstatnější je pojmenovat svůj problém, tak aby jste Vy cítili, že to je to ono. Nejlepší je, když si pojmenujete právě VY. V tom Vám může právě pomoci ten papír potíží. Když na to přijdeme, tak můžeme začít se samotnou regresí. Po celou dobu sezení budete mít zavřené oči a já Vás povedu speciálními pokyny po událostech, kde se Vaše potíže objevují, až se dostaneme do události, kde problémy vznikly a tuto událost budeme opakovaně procházet, dokud nevymizí všechny emoce a pocity, které Vám tam vadí. Může to být i zdlouhavé a náročné, procházet opakovaně událost, ale pro Vaši úlevu, je to nezbytné. Terapii ukončím, až když na Vás uvidím spokojenost a že Vás nic nebolí, netrápí.

Jak sezení bude dlouho trvat, nedokážu odhadnout dopředu, ze zkušeností je to asi 3 až 4 hod. Bylo by dobré, kdyby jste na sezení neměli „omezený“ čas. Termín spolu telefonicky dohodneme tak, aby jste nebyli v žádném tlaku z jakýkoliv povinností.

Pokud berete nějaké léky, bylo by dobré, abych o tom věděla dopředu. Možná jste narazili na terapeuta, který Vás z důvodu farmak nevzal na regresi. Já s obezřetností pracuji s lidmi, kteří léky berou, záleží vždy na situaci a okolnostech. Více si řekneme v telefonu.

Poměrně často se stává, že je potřeba více sezení, nebo-li, že tam je více událostí, které ovlivňují Váš současný život. Je to individuální a lépe to odhadneme po prvním sezení.

Velmi často se lidé bojí, že to s nimi nepůjde, že se nikam nedostanou. Tímto se teď netrapte, protože to nevíte vy ani já a zbytečně se tím zatěžujete.

Kontakt na mne:

https://www.regresniterapiestrakonice.cz/index.php/kontakt/