O KONSTELACÍCH

Technika stará tisíce let, se kterou si v kmenech řešili konflikty a problémy, které postihlo jejich soužití. Dneska se tomu říká konstelace a je to někdy součást terapií moderní psychologie.

Je to jemný způsob, jak pomoci sobě a následně celému „svému kmenu“, dneska rodině. Rodina je dneska takový malý kmen, kde by měla být určitá hierarchie zachována a v dnešní době je obzvlášť ohrožena životním stylem naší generace.

Vyčlenění člena z rodiny způsobuje narušení celku, dochází k úniku energie a „kmen“ přestává být celistvý a funkční. Když si představíme, jaké to bylo v dřívějších dobách, tak to mohlo mít i fatální následky.

Nikdo dosud neví, jakým mechanismem konstelace pracují.

Můj osobní názor je takový, který opírám i o jiné zkušenosti z jiných oborů, ať už z regresní terapie, nebo astrologie.

Každý člověk je nesmrtelnou duší, která má smrtelné tělo a po celá tisíciletí se inkarnujeme do uskupení lidí – rodiny, státního celku, kontinentu, země jako planety. Každý spolek má svoje kolektivní vědomí a svoji karmu.

Jako má každý jednotlivec svoji karmu a vědomí, tak i rodina má kolektivní karmu, kde jsou uloženy „záznamy“ předků po generace. Rodíme se sami za sebe, do rodu, ale i do území, státního celku. Víme, že nikdy není náhoda kam se rodíme a tak nám dochází, že máme i zodpovědnost za rodinu, nebo stát. Naším úkolem je snažit se, jak nejlépe pomoci sobě, rodině aby uskupení fungovalo a byli bychom spolu silní. Konstelace tedy pracují na skupinovém, kolektivním vědomí. To jakým způsobem vnímáme svoje začlenění do rodiny, se odráží i ven do větší rodiny – státu, následně i planety.

Každá konstelace je individuální, ale cíl je stejný. Napravit vztahy tak, aby rod byl pevný a celistvý.